החדר שלך הוא מי שאת
קשטי אותו בחפצים מושלמים היישר ממגזין